Grænse- og samarbejdsaftaler med andre forbund

Nedenfor gengiver vi de grænse- og samarbejdsaftaler som umiddelbart er relevante for medlemmer af Dansk Metal teleafdelingerne

Samarbejdsaftale mellem LO og FTF af 26. april 2006


Bilag G til Landsoverenskomsten
mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Bilag G regulerer grænsedragningen til SiD (nu 3F) det er nævnt i protokollat af 22. februar 2001 om grænseforhold mellem Tele Danmark AS og Telekommunikationsfobrundet


Grænse- og samarbejdsaftale
mellem Dansk El-Forbund og Dansk Metal af 1. september 2008


Grænseaftale
mellem Telekommunikationsforbundet og Dansk El-forbund af 14. marts 1997


Protokollat
af 6. marts 2009 mellem HK og Dansk Metal om forlængelse af grænseaftaler samt afklaring af grænseforholdene i Call Center Europe og De Gule Sider


Grænse- og samarbejdsaftale
mellem Dansk Metal og HK/Danmark for IT-området af 15. august 2006. I følge efterfølgende brevveksling mellem Dansk Metal og HK/Danmark er grænseaftalen forlænget frem til 15. august 2009


Aftale
mellem HK og Dansk Metal ved in- og outsoucringer af 20. august 2008

 
Grænse- og samarbejdsaftale mellem Telekommunikationsforbundet (nu Dansk Metal) og HK/Service (nu HK/Privat) af 17. december 1997 og HK/Industri (nu HK/Privat) af 1. august 2000 (tiltrædelse)


Forlig, herunder brevveksling
fra august 2007 mellem DI og Dansk Metal om grænseforhold til Lederforeningen i TDC for operationelle planlæggere   

ltd_operationelle_planlaeggere_forlig.pdf 233 K


Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0131 mellem FTF for Lederforeningen i TDC mod DI for TDC A/S om ordrekoordinatorer 

Grænseaftale til Lederforeningen i TDC, angående souschefer i TDC Butik af 2. juli 2015 - se punkt 8 i butiksaftalen