10.03.2023

Forlig om overenskomstfornyelse for medarbejdere i Nuuday A/S og TDC Net A/S

CO-industri/Dansk Metal og TDC Holding A/S har indgået forlig om en 2-årig fornyelse af overenskomsten gældende for medarbejdere i Nuuday A/S og TDC Net A/S

Overenskomsten dækker alle medarbejdere i Nuuday A/S og TDC Net A/S, som hverken er ledere eller anvender en akademisk uddannelse. Overenskomsten dækker f.eks. teknikere, teknisk-administrative, kontorpersonale, sælgere, it-medarbejdere, medarbejdere i call-centre, YouSee butikker mv.

Af forbedringer i overenskomsten kan blandt andet nævnes:

  • Forhøjelse af fritvalgslønkontoen
  • Omlægning af lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag til pension, som sikrer alle flere penge mellem hænderne
  • Fuld løndækning ved selvvalgt uddannelse (IKUF)
  • Forhøjelse af mindstelønnen for lærlinge
  • Forbedring af barselsbestemmelserne

Overenskomstfornyelsen forventes at indgå i forligsmandens samlede mæglingsforslag. Hvis alt går efter planen, vil forligsmanden fremsætte sit mæglingsforslag i slutningen af marts måned. Der vil i så fald være afstemning om forligsmandens mæglingsforslag i april.

Vi afholder i forlængelse af overenskomstfornyelsen, et medlemsmøde hos Tele Øst, allerede torsdag den 16. marts kl. 17.00.
Her vil vi gå mere i dybden med, hvad forliget kommer til at betyde for dig.
For at deltage kan du tilmelde dig via tilmeldingssiden HER.

Hvis du kommer langvejs fra, og ikke har mulighed for at deltage i medlemsmødet den 16. marts, bedes du kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller afdelingen.
Så kommer vi gerne rundt på Sjælland og afholder møder.

Læs Protokollat mellem CO-Industri og TDC Holding A/S om overenskomstfornyelsen 2023

OBS: Protokollatet mellem CO-Industri og TDC Holding A/S, henviser til en række protokollater i industriforliget fra den 19. februar 2023.
Læs industriforliget 2023