03.11.2022

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Tele Øst

Mere end 400 medlemmer af Dansk Metal Tele Øst, var mødt frem til generalforsamlingen i Cirkusbygningen i København

Mere end 400 medlemmer var mødt op i Wallmans i København, til generalforsamlingen i Dansk Metal Tele Øst.

Bestyrelsens beretning, regnskab samt forslag til en uændret afdelingskontingent blev vedtaget.

Farvel til John Schwartzbach og velkommen til Casper Moser ny formand
John Schwartzbach valgte efter 12 år i rollen som formand for Tele Øst, valgt at trække sig tilbage for at gå på pension.
Casper Moser opstillede som formand, og blev efter en motiverende tale valgt som formand med akklamation.

Ny faglig sekretær
Fællestillidsrepræsentant Anders Reiners blev med akklamation valgt som faglig sekretær, og får nu sin daglige gang på kontoret på Immerkær hos Tele Øst.

To nye ansigter i bestyrelsen
Ifm. valg af faglige bestyrelsesmedlemmer, havde Stig Enhelhardt på forhånd meddelt, at han trak sig fra bestyrelsen ét år før tid, da han ikke længere er ansat i TDC, og ønskede at give plads til nye kræfter.
Derudover var Anders Reiners ligeledes tilknyttet betyrelsen som faglig bestyrelsesmedlem, men er nu tilknyttet bestyrelsen som faglig sekretær. 
Dette betød, at der skulle besættes 5 pladser i bestyrelsen. 3 pladser for to år og to pladser for ét år.

Anne Wildbork-Hansen, også kendt som Søs og Peter Zacho, blev begge nyvalgt til bestyrelsen for en ét-årig periode, mens Lone Gudbergsen, Pia H. Jørgensen og Søren Holme blev genvalgt for to år. 

Bestyrelsen består dermed af følgende personer:

Formand Casper Moser
Næstformand Mick Zimmermann
Kasserer Hanne Trebbien
Faglig sekretær Robert Larsson
Faglig sekretær Birgitte Kristiansen
Faglig sekretær Anders Reiners
Fagligt bestyrelsesmedlem Lone Gudbergsen
Fagligt bestyrelsesmedlem Søren Holme
Fagligt bestyrelsesmedlem Anne Wildbork-Hansen (Søs)
Fagligt bestyrelsesmedlem Pia H. Jørgensen
Fagligt bestyrelsesmedlem Peter Zacho
Fagligt bestyrelsesmedlem Jesper Lohse

Ungdommen fortsætter
Til ungdomsudvalget blev følgende valgt ind:

Nadja Rantzau Jensen (genvalg)
Simone Kamp Bentzen (genvalg)

Der blev i samme omgang efterlyst flere repræsentanter fra ungdommen.

Efter generalforsamlingen var der aftensmad og samtidig underholdte Wallmans dygtige sangere og artister.