23.08.2021

Indkaldelse til den 14. ordinære generalforsamling i Dansk Metal Tele Øst

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. oktober 2021 kl. 17.30, Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V.

Gå til tilmeldingssiden - klik her!

Vi oplever desværre en del udfordringer med Metal systemet, hvilket giver udfordringer ift. tilmelding til generalforsamlingen. Hvis ikke du kan tilmelde dig via siden, bedes du sende en mail til teleoest@danskmetal.dk eller ringe på 33 63 29 01 og oplyse følgende:
- Navn
- Fødselsdato
- Evt. bemærkninger ift. allergi eller andet.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 9 stk. 4

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder eventuelle forslag til ændringer i vedtægter eller forretningsorden for generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne § 9 stk. 5 indleveres skriftligt til afdelingens adresse senest fem uger før generalforsamlingen – dvs. onsdag den 22. september 2021 inden kl. 15.00.

 

Den skriftlige beretning med dagsorden, indkomne forslag, budgetoversigt og årsrapport vil, som bestemt i vedtægterne § 9 stk. 6 være tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen på afdelingens hjemmeside www.teleoest.dk – dvs. onsdag den 13. oktober 2021.

 

For medlemmer, der ikke har adgang til internettet, kan materiale som skal behandles på generalforsamlingen tilsendes ved at kontakte afdelingen på telefon 33 63 29 01.

 

Ordinære medlemmer, der er arbejdsmæssigt forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan ifølge vedtægternes § 9 stk. 9 afgive deres stemme ved fuldmagt. Skriftlige fuldmagter er dog kun gyldige, hvis de er afdelingen i hænde senest 2 hverdage før generalforsamlingen – dvs. mandag den 25. oktober 2021 inden kl. 15.00. Fuldmagtsblanket kan hentes/printes fra afdelingens hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til afdelingen.

 

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til generalforsamlingens praktiske gennemførelse. Tilmelding kan ske via tilmeldingssiden - klik her!

 

Dørene åbnes kl. 16.00, og generalforsamlingen starter kl. 17.30.

 

I forbindelse med generalforsamlingen er der middag og underholdning.

 

Bestyrelsen

 

Gå til tilmeldingssiden - klik her!