Den 8. februar 2020

OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

CO-industri og DI indkalder de store forhandlingsudvalg i weekenden. Et industriforlig har dog ikke som hidtil direkte virkning for TDC-ansatte

De to overenskomster, der er omfattet af forhandlingerne mellem Dansk Industri og CO-industri, er Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte og Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Disse overenskomster gælder direkte for ca. 6.000 virksomheder og omfatter ca. 230.000 medarbejdere.

Forhandlingerne mellem de to organisationer har siden den 8. januar 2020 været ført af parternes topforhandlere som består af fire personer: På den ene side adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI, og viceadm. direktør Kim Graugaard, DI, og på den anden side CO-industris formand, forbundsformand fra Dansk Metal, Claus Jensen og CO-industris næstformand, gruppeformand i 3F Mads Andersen.

Når topforhandlerne i CO-industri og DI har besluttet at indkalde deres store forhandlingsudvalg er det i et forsøg på i den kommende weekend at opnå forlig om OK20 om industriens overenskomster.

Særskilte forhandlinger om TDC-virksomhedsoverenskomst
TDC meldte sig ud af DI i 2017 og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem CO-industri/Dansk Metal og TDC A/S om overenskomstfornyelsen for det tidl. tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, som nu om dage betragtes som virksomhedens overenskomstgrundlag. Overenskomstgrundlaget dækker Særaftale I – dvs. for tiden selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S.

En køreplan fra december 2019 aftalt mellem CO-industri/Dansk Metal og TDC indebærer, at parterne – medmindre andet aftales –mødes til forhandlinger om OK20 senest 7 dage efter, at der foreligger et industriforlig. TDC ansatte er derfor ikke som hidtil direkte omfattet af industriforliget. Et forlig i TDC forventes at indgå i forligsmandens mæglingsforslag som i marts/april sendes til urafstemning.

Når der foreligger afgørende nyt om TDC-forhandlingerne vil din teleafdeling informere nærmere.