Den 25. september 2019

Ny hjemmeside følger OK20

OK Fakta er en ny hjemmeside, hvor du kan finde en masse nyttig viden om industriens overenskomster

OK Fakta er en ny hjemmeside, hvor du kan finde en masse nyttig viden om industriens overenskomster. Siden er for medlemmer, tillidsvalgte og alle andre interesserede, som gerne vil følge med i de kommende overenskomstforhandlinger og blive klogere på, hvordan overenskomsterne bliver til.

I foråret 2020 skal alle de store overenskomster på det private arbejdsmarked fornys.

Industrioverenskomsterne er dem, der bliver indgået forlig om først. Derfor er mange øjne også rettet mod industriens parter: CO-industri og Dansk Industri – hvornår bliver de enige om en aftale, og hvad kommer den til at indeholde?

- Vi vil gerne hjælpe alle interesserede på vej til at kende overenskomsterne bedre og forstå de forhandlinger, som ligger bag. Derfor har vi sammen med medlemsforbundene i CO-industri lanceret denne hjemmeside, og navnet OK Fakta er helt bevidst. Vi vil nemlig gerne øge vidensniveauet om overenskomsterne og gå ind i debatter om dem på et sagligt grundlag bygget på fakta, siger CO-industris formand og forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen om baggrunden for hjemmesiden.

Besøg den nye hjemmeside: okfakta.dk