Den 1. februar 2019


Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

Nu er tiden kommet til, at du skal indsende dine forslag til overenskomst-fornyelsen 2020. Vi  skal have dem senest den 3. juni 2019, så kravene kan koordineres i Dansk Metal og CO-industri


af Carsten Dyring Nielsen


Ca. 450.000 privatansatte lønmodtagere skal pr. 1. marts 2020 have fornyet deres overenskomster. Det gælder også for de fleste medlemmer af Dansk Metal Tele Øst.

Huwaei er medlem af Dansk Industri og omfattet af industriens overenskomster. Og selv om såvel TDC som Itadel i dag er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver gælder begge steder en virksomhedsoverenskomst, hvor den til enhver tid Industriens Funktionæroverenskomst er gældende.

Industriens Funktionæroverenskomst omfatter ca. 50.000 lønmodtagere. Og den forhandles sammen med Industriens Overenskomst, som omfatter ca. 180.000 fuldtidsansatte. Begge overenskomster forhandles mellem CO-industri og Dansk Industri, DI. CO-industri er et forhandlingskartel på lønmodtagersiden, som Dansk Metal er medlem af. DI er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening.

For TDC-ansatte og ansatte i Itadel er Særaftalerne desuden til forhandling ved overenskomstfornyelsen, da de er en overenskomsten. Lokalaftalerne derimod forhandles som udgangspunkt uafhængigt af overenskomstfornyelsen, da lokalaftalerne i princippet kan forhandles året rundt. Så i første omgang er det krav til Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomsten og Særaftalerne i TDC og Itadel, som du skal indsende. Men har du også forslag til lokalaftalerne, er du naturligvis også velkommen til at indsende dem.

Husk: vi skal have dine forslag senest 3. juni 2019
For at kunne koordinere kravene til overenskomstfornyelsen er det vigtigt, at afdelingskontoret har dine krav i hænde senest den 3. juni 2019. Kravene vil herefter over sommeren blive koordineret i afdelingens bestyrelse samt internt i forbundet og i CO-industri. De egentlige forhandlinger mellem DI og CO-industri går i gang en af de første arbejdsdage i januar 2020.

Husk når du indsender dine forslag at påføre et telefonnummer, hvor vi kan træffe dig, hvis vi har behov for at nærmere at drøfte forslagene med dig.