Den 1. februar 2019
opdateret 3. februar 2020

Forventet tidsplan OK20 – Dansk Metal Tele Øst

2019:

2020: 

  • Primo januar: CO-industri og DI begynder forhandlinger i "Det snævre Udvalg”, som består af fire personer: formanden og næstformanden i CO-industri samt direktøren og vicedirektøren fro DI
  • Ultimo januar: FH og DA opsiger overenskomster
  • Ultimo januar: FH og DA indgår aftale om undladelse af 1. konfliktvarsel
  • Primo februar: Tilstræbelse af forlig på industriens område (minimallønsområdet) dvs. Industriens overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst (rammen lægges ved dette forlig for hele det private arbejdsmarked, og er et gennembrudsforlig for hele mindstelønsområdet)
  • Februar: Slutforhandlinger går i gang på alle øvrige overenskomstområder som skal fornys 1. marts 2020, herunder forhandlingerne om fornyelse af Metals virksomhedsoverenskomster for hhv. TDC og Itadel
  • Marts: Forventning om at forligsmanden fremsætter samlet Mæglingsforslag
  • Marts/april: Medlemsmøder i Tele Øst om Mæglingsforslag
  • Marts/april: Urafstemning om forligsmandens Mæglingsforslag