Den 20. december 2017


Folketinget vedtager lov om skattefri udbetaling af efterlønsbidraget

Folketinget har onsdag den 20. december 2017 ved 3. behandling vedtaget lovforslag L89, hvor der åbnes mulighed for, at personer med indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag kan få bidragene udbetalt kontant og skattefrit i 2018.

I perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 kan man ansøge om at få indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag udbetalt kontant. 

Ønsker man at benytte sig af ordningen, og hvis man ansøger om det, vil efterløns- og fleksydelsesbidrag der er indbetalt for perioder til og med den 22. juni 2017, blive udbetalet skattefrit, og bidrag, der er indbetalt for perioder efter den 22. juni 2017, vil blive udbetalet med fradrag for en afgift på 30 pct.

Det er en betingelse for udbetalingen, at man på ansøgningstidspunktet ikke har nået efterløns- og fleksydelsesalderen.

Endvidere er det en betingelse, at man skriftligt og endegyldigt fravælger efterløns- eller fleksydelsesordningen. Derfor skal man overveje sagen nøje inden at man i givet fald beslutter sig for at få udbetalt bidraget.  

Udbetalingen af efterløns- og fleksydelsesbidrag sker i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. juli 2018.

A-kassen skal informere og vejlede
Dansk Metal Tele Øst hverken kan eller må rådgive medlemmerne om ordningen, da dette er en opgave for a-kasserne.

Det fremgår direkte af loven at a-kasen skal informere de personer, som arbejdsløshedskassen har registreret med indbetalte efterlønsbidrag, om muligheden for at få efterlønsbidragene udbetalt. I følge loven er a-kassen kun forpligtet til at give individuel vejledning om konsekvenserne ved udbetalingtil de personer, der udtrykkeligt anmoder arbejdsløshedskassen om skattefri udbetaling.

Man må påregne, at vi kommer nogle uger ind i 2018, før end man modtager information fra a-kassen. Det fremgår nemlig af loven, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætter nærmere regler om a-kassernes information og vejledning, herunder om arbejdsløshedskassernes dokumentation for vejledningen.