Den 1. december 2017


TDC har opsagt aftale om kontingenttræk via lønnen

I disse dage udsender Dansk Metal e-mail til medlemmer, som får trukket kontingent over lønnen fra TDC, en opfordring til at tilmelde sig PBS – Pengeinstitutternes Betalingsservice

TDC har opsagt aftalen mellem Dansk Metal og TDC A/S om kontingenttræk via lønnen med udgangen af 2017. Det sker med begrundelsen i den nye persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018.

Dansk Metal kunne måske have forhandlet en ny aftale på plads med TDC, men det ville kræve, for det første, at der blev indgået en Databehandleraftale mellem TDC og Dansk Metal, samt, for det andet, at alle de medlemmer, som i dag får foretaget løntræk, skulle udfylde en fornyet samtykkeerklæring.

I stedet for at være afhængig af TDC har alle teleafdelinger valgt at overgå til PBS-løsning.

Hvis du i dag får trukket fagforeningskontingent via TDC-lønnen, skal du holde øje med din e-mail-postkasse, hvor du vil modtage en mail med links til PBS tilmelding.