Den 21. august 2017


Ny teknologi skaber jobs

Mere end halvdelen af de virksomheder, der arbejder målrettet med implementering af ny teknologi, har ansat flere medarbejdere inden for de seneste 12 måneder.

En stor rundspørge blandt tillidsrepræsentanter i Dansk Metal viser, at jobskabelsen i industrien primært sker i takt med implementering af ny teknologi.

55 procent af virksomheder, der har fokus på implementering af ny teknologi, har ansat flere medarbejdere i løbet af det seneste år. Blandt virksomheder der ikke har fokus på ny teknologi, er tallet 32 procent.

- Det bekræfter i virkeligheden, hvad historien også viser – nemlig at teknologiske fremskridt åbner nye jobmuligheder. Der er selvfølgelig jobfunktioner, der kan erstattes af for eksempel en robot, men helt overordnet skaber ny teknologi nye jobs, siger cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby.

I fagforbundet er cheføkonomen dog bekymret for, om uddannelsesindsatsen blandt industriens medarbejdere kan følge med den teknologiske udvikling:

- Vi ser desværre, at der er mange barrierer for, at medarbejdere tager efteruddannelse og det kan betyde, at de ikke er gearet til morgendagens arbejdsmarked. Det værste er, at virksomhedernes fokus på efteruddannelse er faldende, men den enkelte medarbejder skal altså til at insistere på sin ret til efteruddannelse. Det er en helt forkert og farlig udvikling, når efteruddannelse i stigende grad træder i baggrunden, siger Thomas Søby.

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har netop taget hul på trepartsforhandlinger om netop efter- og videreuddannelse. Der er blandt andet behov for at gøre efteruddannelsessystemet mere enkelt og overskueligt.

- Som det er i dag, er det nemmere at bestille en rejse med fly, hotel og lufthavnstransport til en fjern destination, end det er at planlægge sin efteruddannelse. Det er paradoksalt, og vi skal ved forhandlingsbordet gøre, hvad der er muligt, for at det fremadrettet bliver nemt og omkostningsfrit for den enkelte medarbejder at uddanne sig, siger Thomas Søby.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår, at Danmark kommer til at mangle 30.000 medarbejdere i 2025 – alene i jern- og metalindustrien, hvis ikke vi retter skuden op og uddanner flere faglærte.

- Den største trussel mod opsvinget i den danske økonomi er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Det er selvfølgelig i høj grad flere faglærte, der er brug for, men et generelt uddannelsesløft blandt industriens ansatte er også vigtig, siger Thomas Søby, der er cheføkonom i Dansk Metal.