Den 19. april 2017


OK17: Afstemningsresultatet offentliggøres torsdag kl. 12

Forligsinstitutionen i København

Forligsmand Ole Hasselgaard mødes torsdag den 20. april 2017 kl. 12:00 med hovedorganisationerne.

Her får han overbragt resultatet af afstemningen om det samlede mæglingsforslag. Det ventes at resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort få minutter herefter.

Urafstemningen om forligsmandens samlede mæglingsforslag sluttede for Dansk Metals vedkommende tirsdag den 18. april kl. 23:59. Selv om en række fagforbund allerede optæller stemmerne onsdag den 19. april, må hverken delresultater eller det samlede resultat offentliggøres før end forligsmanden har offentliggjort det samlede resultat.

Det fremgår af forligsmandslovens § 10. stk. 2: "Om stemmeresultaterne, således som de fremkommer i afdelingerne, forbundene eller hovedorganisationerne, må intet offentliggøres eller meddeles til andre end vedkommende organisation eller forligsmanden, før denne har offentliggjort hovedresultatet af afstemningen".

Det er heller ikke tilladt for pressen at gengive resultater, som forlydender.

Det fremgår endvidere af forligsmandslovens § 14, at overtrædelse af loven straffes med bøde eller fængsel i op til tre måneder.

Tele Øst vil snarest muligt efter at forligsmanden har offentliggjort hovedresultatet, opdatere teleoest.dk med resultatet af afstemningen, og vi vil i løbet af torsdag eftermiddag opdatere hjemmesiden med delresultatet for Tele Øst.

Forlig eller forlis
Hvis mæglingsforslaget vedtages er alle overenskomster fornyet for en tre-årig periode frem til 29. februar 2020. 

Forligsmandslovens afstemningsregler indeholder særlige bestemmelser som skal være opfyldt, før end lønmodtagerne kan forkaste et mæglingsforslag.

Ud over der naturligvis skal være flertal blandt de afgivende stemmer for nej, hvis mæglingsforslaget skal forkastes - er der også en anden bestemmelse, man skal iagttage. Hvis stemmeprocenten er mindre end 40 % skal tillige mindst 25 % af alle de stemmeberettigede stemme imod forslaget, før det bliver forkastet.

Hvis mæglingsforslaget forkastes vil en storkonflikt starte tirsdag den 25. april ved normal arbejdstids begyndelse. Udgangspunktet vil være, at stor set alle beskæftiget medlemmer i Dansk Metal Tele Øst vil være omfattet af en eventuelt konflikt. Medlemmer som omfattes af konflikt skal følge den konfliktvejledning som er udarbejdet af Dansk Metal Tele Øst.

En storkonflikt kan afsluttes med, at overenskomstparterne af sig selv forhandler et nyt forslag som sendes til ny afstemning. Hvis dette ikke sker inden for et par uger, vil regeringen formentlig fremsætte et lovforslag som vedtages af Folketinget og som forlænger de pågældende overenskomster og stander konflikterne. Sådan blev den sidste storkonflikt på det private arbejdsmarked afsluttet. Det var i 1998.

Siden 1975 har Folketinget i alt 17 gange foretaget indgreb i den frie konfliktret og den frie forhandlingsret og har vedtaget love, som har forlænget opsagte overenskomster. Sidst det skete var 26. april 2013 på det offentlige område (folkeskolelærere).

Medens vi venter....
Medens vi venter på at forligsmanden offentliggører afstemningsresultatet bringer vi nedenfor en oversigt over tidligere afstemninger for det private arbejdsmarked siden sidste storkonflikt i 1998.


Hele afstemningsområdet,
dvs. LO, FTF, m.fl.
Stemmedeltagelse
i pct.
Ja-stemmer
i pct.
Nej-stemmer
i pct.
2017 ??,?% ??,?% ??,?%
2014 37,7% 77,3% 22,7%
2012 29,3% 69,6% 30,4%
2010 34,0% 64,0% 36,0%
2007 37,1% 55,5% 44,5%
2004 37,2% 57,5% 42,5%
2000 40,5% 80,1% 19,9%
1998 47,1% 44,2% 55,8%
Tele Øst, alene Stemmedeltagelse i pct. Ja-pct. Nej-pct.
2017 ??,?% ??,?% ??,?%
2014 49,9% 83,8% 16,2%
2012 33,4% 71,9% 29,1%
2010 40,9% 75,8% 24,2%
2007 51,9% 68,1% 31,9%
2004 55,6% 33,1% 66,9%

Der er ikke sammenligningstal fra 1998 og 2000 for Tele Øst alene, da det tidligere Telekommunikationsforbundet ikke opgjorde stemmetallene pr. afdeling. Eftersom Tele Øst i 2004 og 2007 bestod af to teleafdelinger, hhv. Tele afdeling 1 og Tele Afdeling 12, gengives tal for disse år som konsoliderede tal for de to teleafdelinger tilsammen. I 1998 var stemmedeltagelsen i hele Telekommunikationsforbundet 49,11% og ja-procenten var på 87,3%. Selv om der således dengang var solidt flertal blandt Telekommunikationsforbundets medlemmer for fornyelsen af den daværende Landsoverenskomst, indgik fornyelsen i Mæglingsforslaget, som dengang blev forkastet.   


Læs mere om OK17:

____ 

 

20.04.2017: Mæglingsforslaget er vedtaget (opdat. 21/4 kl. 16:01 med delresultater)
19.04.2017: Afstemningsresultatet offentliggøres torsdag kl. 12
27.03.2017: Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag
27.03.2017: Mæglingsforslagets betydning for den tilpassede overenskomst i TDC
27.03.2017: Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei
24.03.2017: Forligsmanden fremsætter mæglingsskitse
21.03.2017: Medlemsmøder om overenskomstfornyelsen 2017
20.03.2017: DA sender 2. lockoutvarsel til LO
16.03.2017: Forligsmanden indleder forhandlinger med LO og DA om mæglinsskiste på søndag
15.03.2017: Forligsmanden udsætter storkonflikt i yderligere 2 uger
10.03.2017: Status for OK17: Forligs for 75% involverede lønmodtagere
07.03.2017: Industriforligets betydning for TDC-ansatte på det tilpassede overenskomstgrundlag
07.03.2017: Industriforliget og ansatte i Huawei
06.03.2017: OK17: Status fra forligsmanden
04.03.2017: Slutspurt i forligsinstitutionen kan begynde
03.03.2017: OK17: Forhandlingerne foregår nu i Forligsinstitutionens regi
28.02.2017: Forligsmanden følger overenskomstsituationen tæt
22.02.2017: Forligsmanden udsætter de varslede konflikter i 2 uger
22.02.2017: LO-forbund varsler storkonflikt fra 1. marts
13.02.2017: Industriforligets protokollater - OBS: Opdateret den 28. februar 2017
13.02.2017: CO-industris centralledelse anbefaler ja til industriforliget
13.02.2017: Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler ja til overenskomstaftalen
12.02.2017: LO om industriforliget: Perspektivrigt for fremtiden
12.02.2017: OK17: Historisk uddannelsesløft i industrien
12.02.2017: OK17: Planmæssigt - men lang vej endnu....
12.02.2017: OK17: Forlig på industriens område
10.02.2017: OK17: CO-industri og DI indkalder de store forhandlingsudvalg
28.01.2017: OK17: LO/DA-protolollat om varsling af konflikt 
28.01.2017: OK17:LO/DA-protokollat om opsigelse af overenskomster
27.01.2017: TDC skifter arbejdsgiverforening 
04.01.2017: Overenskomstforhandlingerne på industriens område begynder
07.11.2016: Links om OK17
07.11.2016: Forligsmandens beføjelser
07.11.2016: Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter
07.11.2016: Det snævre udvalg
06.10.2016: LO og DA aftaler køreplan for OK17
29.09.2016: DI og CO-industri aftaler køreplan for OK17
11.02.2016: Indkaldelse af krav til overenskomstfornyelsen 2017 
06.02.2016: Forventet tidsplan for OK17
06.02.2016: Introduktion til overenskomstfornyelsen 2017