Title: tr
Subtitle:
Author:

TR-oversigt og AmR-oversigt


Liste over tillidsrepræsentanter i Tele Øst - klik nedenfor:Liste over Arbejdsmiljørepræsentanter i Tele Øst - Klik nedenfor:Liste over udvalgsmedlemmer i Tele Øst - Klik nedenfor:


E-mail adresserne på tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanter gengives ikke på Internettet. Du kan kontakte afdelingskontoret, hvis du vil have oplyst e-mail-adressen på en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Har du ændringer til listen bedes du ligeledes kontakte afdelingskontoret.


Liste over afdelingens bestyrelse mv. - tryk her!---

Interne blanketter i Tele Øst

Nedenfor har vi samlet nogle interne blanketter til brug for tillidsvalgte i Dansk Metal Tele Øst.

Blanketten til kørsel og udlæg

Blanketten skal indsendes snarest og senest 5 dage efter at udgiften har fundet sted.

OBS: Klik nedenfor for at downloade blanketten. Vælg "Gem" og gem blanketten i en mappe som du kan genfinde. Husk at vælge blanketten for det kalenderår, hvor kørslen har fundet sted.


Blanket til kørsel og forbrug foretaget i kalenderåret 2020:


Når du har downloadet blanketten udfylder du den, og sender den sammen med de tilhørende bilag, som skal refunderes.

Blanketten og bilag sendes i kuvert til:
Dansk Metal Tele Øst,
Immerkær 42,
2650 Hvidovre.

Alternativt kan du indscanne blankettten og bilagene og sende det pr. e-mail til den særlige e-mail-adresse: tr@danskmetal.dk

  

Anmeldelse og afmeldelse af tillidsrepræsentanter

Benyt en af nedenstående blanketter hvis du vil anmelde et valg af tillidsrepræsentant eller hvis du afmelde en valgt tillidsrepræsentant.


Go back to the regular design...