Title: Tele Øst
Subtitle:
Author:

Dansk Metal Tele Øst

Dansk Metal Tele Øst startede sit virke den 1. juni 2008 som en fusion mellem de tidligere teleafdelinger Dansk Metal Tele afdeling 1 og Dansk Metal Tele Afdeling 12.

Tele Øst har cirka 3.000 medlemmer.

Tele Øst kan skrive sin historie helt tilbage til 1884 og er én af Danmarks absolut ældste fagforeninger. I 2009 fejrede Tele Øst således sit 125 års jubilæum.

Vi organiserer medarbejdere i Østdanmark, som hverken er ledere eller anvender deres akademiske uddannelse, og som er ansat i TDC-koncernen eller deraf afledte selskaber.

Nedenfor kan du kontakte os eller læse mere om os:

Kontakt afdelingskontoret

Bestyrelsen

Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Vedtægter

Bliv medlem af Tele Øst

A-kassen

Kontingentsatser

Tele Øst Feriehus i Hou

Seniorklubben


Go back to the regular design...