Title: lokalaftaler_om_loen
Subtitle:
Author:

Lokalaftaler Løn   

Lokalaftale 3.A. Løn, herunder reguleringer.


Lønregulering aktuelt år:

Lønregulering, afgørelser:


Lønregulering, tidligere år:

Koordinatorer

Trainees

TDC Internet

Øvrige 

3. B: Undervisningshonorar.

3. C: Rammer for produktivitetsfremmende løndele.

Lokale udmøntninger iht. Lokalaftale om rammer for indførelse af produktivitets fremmende løndele:Lokalaftale 3. D.

 Lokalaftale 3.E.

Lokalaftale 3.F.

Lokalaftale 3.G.

Lokalaftale 3.H.

Lokale udmøntninger af lokalaftale 3.H. om bonusløn:

Erhverv (herunder NetDesign):

Erhverv og Privat:

 

 

Lokalaftale 3.I.

Lokale udmøntninger af lokalaftale 3.I om rammer for provision:

Lokalaftale 3.J.

Lokalaftale 3.K.


Go back to the regular design...