Title: 2020-02-09a
Subtitle:
Author:

Den 9. februar 2020

Hovedpunkterne i industriforliget

CO-industri og Dansk Industri blev søndag formiddag enige om et forlig på treårige overenskomster, der giver markante forbedringer til alle i industrien. TDC-ansatte er ikke som hidtil direkte omfattet af industriforliget

- Vi gik ind til forhandlingerne med det mål, at alle medlemmer i industrien skulle få markante forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår. Det har vi i den grad fået. Vi har sikret mere til alle, uanset om du er i starten af dit arbejdsliv, i midten af det, eller pensionen begynder at nærme sig. Det har været hårde forhandlinger, men jeg er tilfreds med slutresultatet på vores medlemmers vegne, siger Claus Jensen, formand for CO-industri og Dansk Metal.

Forliget indeholder blandt andet tre pct. mere på fritvalgskontoen, tre ugers ekstra øremærket forældreorlov til den anden forælder med fuld løn og ret til 14 ugers løn under sygdom mod de nuværende ni. Derudover sker der et løft af de tillidsvalgtes rettigheder, den midlertidige ordning om aftalt uddannelse bliver en permanent del af overenskomsten og ikke mindst, tager parterne et fælles ansvar for at sikre den grønne omstilling.

- Uden den store opbakning og støtte fra de gode medlemmer havde vi aldrig landet så godt et resultat. Vi har blandt andet fået et flot løft af fritvalgskontoen, vi har sat en tyk streg under de gode uddannelsesmuligheder i aftalt uddannelse, vi rykker på ligestillingen og får yderligere tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder med fuld løn. Ikke mindst har vi sikret, at vores medlemmer får udbetalt løn i 14 uger mod de nuværende ni, hvis de er så uheldige at blive syge. Vi har simpelthen landet en aftale med mere til alle. Det er jeg stolt af, siger Mads Andersen, næstformand for CO-industri og formand for 3F Industri.

Parterne er således blevet enige om en treårig aftale. Af konkrete forbedringer kan således nævnes:

Fakta om industriens overenskomster:
Industriens overenskomster består af Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Den dækker over ca. 230.000 lønmodtagere. Lønnen er – bortset fra en fastsat mindsteløn – ikke en del af de centrale overenskomstforhandlinger i industrien, men fastsættes via årlige lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder.

TDC-ansatte og OK20:
TDC meldte sig ud af DI i 2017 og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem CO-industri/Dansk Metal og TDC A/S om overenskomstfornyelsen for det tidl. tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, som nu om dage betragtes som virksomhedens overenskomstgrundlag. Overenskomstgrundlaget dækker Særaftale I – dvs. for tiden selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S.

En køreplan fra december 2019 aftalt mellem CO-industri/Dansk Metal og TDC indebærer, at parterne – medmindre andet aftales –mødes til forhandlinger om OK20 senest 7 dage efter, at der foreligger et industriforlig. TDC ansatte er derfor ikke som hidtil direkte omfattet af industriforliget. Et forlig i TDC forventes at indgå i forligsmandens mæglingsforslag som i marts/april sendes til urafstemning.

Når der foreligger afgørende nyt om TDC-forhandlingerne vil Dansk Metal Tele Øst informere nærmere.

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

 
10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid


Go back to the regular design...