Title: Konflikt
Subtitle:
Author:

Sidst opdateret den 28. januar 2020Til medlemmer af Tele Øst ansat på det private område

Pr. 1. marts 2020 skal en række overenskomster på det private arbejdsmarked fornys.

Det vil i forbindelse med overenskomstforhandlingerne være i overensstemmelse med hovedaftalen, hvis organisationerne varsler konflikt.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsendt konfliktvarsler.

Læs på denne side, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af en korrekt varslet og iværksat konflikt.

A) I god tid før mulig start på en konflikt

Før starten på en konflikt skal du læse Konfliktvejledning for Dansk Metal Tele Øst.

Konfliktvejledningen vil løbende blive opdateret.

 

Hvis du i god tid inden en konflikt kan bryde ud, har læst vejledningen, har du på forhånd mulighed for at sætte dig ind i en lang række forhold du skal være opmærksom på.

 

 

B) Senest 2 dage før konflikten bryder ud

Senest to dage før en evt. konflikt udbryder vil Tele Øst på hjemmesiden informere nærmere om, hvordan den praktiske gennemførelse af konfliktunderstøttelse i givet fald vil ske. Vi kan dog allerede nu oplyse om, at alle medlemmer som er omfattet af en konflikt skal udfylde et Konfliktkort. 

C) Dagen før konflikten bryder ud

Senest dagen før konflikten bryder ud, skal du tage et print af konfliktvejledningen og opbevare den hjemme på din bopæl. Konfliktvejledningen bliver løbende opdateret, men har du taget en papirkopi dagen før konflikten bryder ud, vil du altid have en meget opdateret version.

Årsag til at du skal have en papirversion hjemme er: Under en konflikt kan der opstå fejl på internettet som først kan udbedres efter konfliktens ophør. Du vil endvidere under en konflikt ikke have adgang til arbejdspladsen - derfor er det en god idé at printe konfliktvejledningen og opbevare en papir-kopi på din bopæl.

 Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

 
10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid


Go back to the regular design...