TJM Forsikring
opdateret juni 2018

Overenskomsten er det vigtigste


Højere løn, bedre arbejdsforhold, mere ferie og løn under barsel - kommer ikke af sig selv

Syv ud af ti danskere tror, at løn- og arbejdsforhold sikres via lovgivning vedtaget af Folketinget eller EU.

Men det er forkert. Løn- og arbejdsvilkår sikres via overenskomster aftalt mellem arbejdsgivere og rigtige fagforeninger.Stærke fagforeninger giver større retfærdighed
Danmark er blandt de rigeste lande i verden. Flere andre lande er også meget rige, men i Danmark får en stor del af befolkningen glæde af rigdommen, fordi den bliver mere retfærdigt fordelt.

Det skyldes, at danske lønmodtagere er omfattet af overenskomster i modsætning til mange andre lande, som vi normalt sammenligner os med. Sammenlignet med eksempelvis USA eller Tyskland, er mindstelønnen i Danmark mere end dobbelt så høj - også når der tages højde for de relativt højere leveomkostninger i Danmark.

Sommeren kommer af sig selv – det gør ferie og fritid ikke
Amerikanske lønmodtagere har kun to ugers ferie. I Danmark har vi 5 ugers ferie og hvis man er omfattet af en overenskomst mindst 5 feriefridag efter 9 mdrs. beskærftigelse. Overenskomsten sikrer også at f.eks. grundlovsdag og juleaftensdag er hele fridage og at  1. maj er ½ fridag. Derudover er den ugentlige arbejdstid også kortere i Danmark end i andre lande. Det er overenskomsten som sikrer, at den ugentlige arbejdstid er på 37 timer.

Priserne stiger af sig selv - det gør lønnen ikke
På det private arbejdsmarked reguleres lønnen ved forhandling lokalt på den enkelte arbejdsplads. Vi kan i Dansk Metal hjælpe dig med løntjek og lønstatistikker. Har man en overenskomst kan man vælge en tillidsrepræsentant, som kan forhandle med ledelsen på medlemmernes vegne.

Overenskomsten sikrer også, at arbejdsgiveren skal indbetale 3,4% af den ferieberettigede løn til en frit-valgs-lønkonto. Medarbejderen kan selv bestemme om beløbet skal anvendes til ekstra indbetaling på pensionsordningen eller om beløbet skal anvendes i forbindelse med afholdes af f.eks. ferie ud over ferietillægget iht. ferieloven. Pr. 1. marts 2019 stiger satsen til 4%.


Det grå hår kommer af sig selv – det gør pensionen ikke
Det er i de senere år blevet endnu mere værdifuldt at spare op til sin alderdommen. Men dén opsparing kommer ikke af sig selv. 

I Danmark har vi arbejdsmarkedspensioner, som er finansieret gennem overenskomsterne. Dette er i modsætning til mange andre europæiske lande, hvor pensionerne er statsfinansieret og som derfor i disse år er under kraftig barbering pga. af den dybe økonomiske krise i Europa.

I 1991 blev de første overenskomster med pension forhandlet på plads i Danmark og nu er de af en sådan størrelse, at man kan få en anstændig økonomisk tilværelse, når man skal nyde sit otium. Er man omfattet af en overenskomst, har man fra 5 år før folkepensionsalderen ret til op til 32 seniorfridage.

Børnene kommer (næsten) af sig selv – det gør løn under barselsorlov ikke
Lovgivningen giver mulighed for 52 ugers orlov på dagpenge ved familieforøgelse. Men det kan blive en dyr fornøjelse at benytte sin ret, hvis man ikke har en overenskomst, som sikrer løn under orlov. I de senere år er der i overenskomsten kommet løn under barselsorlov, så mor og far nu tilsammen har mere end et halvt års barsel med løn.

Overenskomsten sikrer, at moderen har ret til graviditetsorlov med fuld løn før forventet fødsel. Efter fødslen giver overenskomsten morderen ret til 14 ugers barselsorlov med fuld løn. Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov med fuld løn inden for barnets første 14 uger. Efter de 14 første uger har far eller mor ret til i alt holde 14 ugers forældreorlov med fuld løn.

Fyresedlen kommer af sig selv – det gør dine kompetencer ikke
Det bedste værn mod arbejdsløshed er, at man hele tiden via uddannelse øger sin værdi på arbejdsmarkedet. I 2007 blev der i overenskomsten indføjet en bestemmelse om selv-valgt-uddannelse. Hvert år har den enkelte medarbejder ret til 2 ugers selv-valgt-uddannelse.

Det er medarbejderen som selv bestemmer uddannelsen. Medens man er på uddannelse får man refusion svarende til 85% af lønnen. Når skatten først er trukket, er det en fordelagtig ordning, som gør at hvert enkelt medlem løbende kan øge sin værdi på arbejdsmarkedet. Også dét forudsætter en overenskomst.

Ret til at vælge tillidsrepræsentant
Det er overenskomsten som sikrer, at medlemmerne af Dansk Metal kan vælge tillidsrepræsentanter på virksomheden. Tillidsrepræsentanten sørger for at regler og overenskomster bliver overholdt og støtter det enkelte medlem, når der er behov for det. Tillidsrepræsentanten kan også hjælpe med at forhandle lønnen.

Vi står sammen
Grunden til at fagbevægelsen kan hive gode resultater hjem - også når der er økonomisk krise i samfundet - er, at vi er mange, der står sammen. Vi er en del af Dansk Metal og Dansk Metal er en del af LO-fagbevægelsen.

Med ca. en million medlemmer i ryggen bliver der lyttet til, hvad LO-fagbevægelsen siger og forlanger ved forhandlingsbordet.

Det er derfor en god ide, at være med i en rigtig LO-fagforening, som Dansk Metal Tele Øst. Her støtter du fællesskab og får samtidig en række personlige fordele.

Hvis du kun har en rettighed via ansættelsesbeviset og ikke via en overenskomst, kan arbejdsgiveren med dit individuelle opsigelsesvarsel opsige rettigheden. Følger rettigheden derimod af en overenskomst, kan arbejdsgiveren ikke bare forringe vilkårene.

Derfor er det altafgørende med overenskomster.

Ingen lønmodtager eller fagforening kan leve af de resultater, der blev skabt for 50 år siden. Derfor er det også vigtigt at rettighederne hele tiden forhandles og forbedres.

Det sker ved overenskomstfornyelserne – typisk hvert 2. eller 3. år – hvor hele fagbevægelsen står sammen og kæmper for forbedrede rettigheder. Næste gang, at det sker er pr. 1. marts 2020.

Lang række af andre fordele
Med et medlemskab opnår du også:

 • tjek af ansættelsesbevis,
 • rådgivning ved opsigelse,
 • hjælp til vurdering af arbejdsmiljø,
 • hjælp ved sygefravær,
 • hjælp ved arbejdsskader,
 • bistand hvis du får svært ved at fastholde jobbet,
 • hjælp til jobsøgning,

Vi har et bredt virkefelt

 • vi kæmper til stadighed for at gøre medlemmernes arbejdsdag lidt bedre i morgen end i dag,
 • vi arbejder for, at din faglige indsats bliver anerkendt,
 • vi arbejder for uddannelser af høj kvalitet,
 • vi hjælper dig og dine kolleger ved større forandringer på arbejdspladsen,
 • vi kæmper for at der bliver skabt gode arbejdspladser i Danmark,
 • vi holder også arbejdsgiverne, Folketinget, regeringen og EU i ørerne, hvis de vil forringe vilkårene for medlemmerne

 Online indmeldelse - klik her!