Den 15. marts 2020

Trepartsaftale skaber større tryghed blandt lønmodtagerne

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere, der ellers stod til at miste deres job på grund af COVID-19. - Aftalen bidrager i høj grad til at holde hånden under det private arbejdsmarked, siger Lizette Risgaard, formand for FH


- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes arbejdsmarkedets parter og regeringen på så kort tid at indgå en aftale, der sikrer, at tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, nu kan beholde deres job og løn, indtil forholdene forbedres på arbejdsmarkedet.

- Aftalen bidrager i høj grad til at holde hånden under det private arbejdsmarked” siger Lizette Risgaard.

Aftalen, der er indgået af FH, DA, og regeringen, gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts og løber frem til d. 9. juni. Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50
ansatte.

Vigtigt at vi står sammen
- Ekstraordinære tider kalder på ekstraordinære løsninger. Vi står og ser ind i noget, som vi desværre ikke helt kender omfanget af, siger Lizette Risgaard.

- Vi har allerede oplevet de første fyringer på arbejdsmarkedet som følge af Corona. Derfor er det endnu vigtigere, at vi står sammen for at finde fælles løsninger.

- Det er en del af aftalen, at lønmodtagerne også bidrager. Bidrager med at anvende ferie eller afspadsering på i alt 5 dage og hvis du som ansat ikke har det, vil dage fra det nye ferieår fra 1.maj kunne anvendes, fortsætter Lizette

Skaber tryghed for lønmodtagerne
-
Jeg er med på, at denne aftale ikke løser alle de problemer, der er kommet og vil komme i kølvandet på Corona krisen. Men det er min klare overbevisning, at den vil udgøre et meget væsentligt og positivt bidrag til at skabe tryghed for lønmodtagerne i den her meget svære situation, siger Lizette Risgaard.

- Jeg forventer da også, alt efter hvordan og hvor hurtigt situationen udvikler sig på arbejdsmarkedet, at der vil være behov for, at regeringen og arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen igen for at finde gode fælles løsninger, siger Lizette Risgaard.

Læs aftalen, klik nedenfor: